Nenávidíš Ježiša, že si konvertovala k islámu?

Áno, aj s takouto bizardnou otázkou som sa ako muslimka stretla.

Aby sme si to priblížili a objasnili: Nie, nie je to pravda, žeby som ako muslimka nenávidela Ježiša. Uznávam ho tak, ako uznávam všetkých prorokov, ktorých Boh poslal. Mám ho rada a obdivujem ho za jeho prácu tak, ako i všetkých ostatných Božích prorokov.

Verím, že Ježiš, mier a požehnanie s ním, bol prorokom a poslom Božím, ktorý bol poslaný k židovskému národu (nie k celému svetu):

Ježiš im odpovedal: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela." (Biblia, Mt 15:24)

Nezdvíham ho na úroveň Boha, ktorý je v nebesiach, ale neznižujem ho na úroveň bežného človeka. Prorok, posol Boží, a v tomto prípade i Mesiáš, si zaslúži veľkú úctu.

Hľa, keď anjeli povedali: „Mária, Boh ti odkazuje radostnú zvesť o slove od Neho, jeho meno bude Mesiáš Ježiš, syn Márie. Bude mať vysoké postavenie v živote pozemskom i v živote poslednom a bude medzi priblíženými k Bohu.“ (Vznešený Korán, 3:45)

Nik z muslimov by si nedovolil tvrdiť, že Ježiš nebol Božím poslom, alebo podceňovať jeho poslanie, či schopnosti, ktoré mu boli dané ako dar od Boha, ktorými preukázal svoje poslanie:

Boh povie: „Ježiš, syn Márie, spomeň si na Môj dar daný tebe aj tvojej matke, keď som ťa podporil duchom svätým, keď si hovoril s ľuďmi z detského lôžka a ako muž stredného veku. A keď som ťa naučil Knihu, múdrosť, Tóru a Evanjelium. A keď si stvoril z hliny podobu vtáka s Mojím povolením a potom si do nej dýchol a ona oživla s povolením Mojím. A keď si liečil slepých a malomocných s mojím povolením. A keď si s mojím povolením kriesil mŕtvych. A ako som zabránil synom Izraela, aby ti ublížili, keď si k nim prišiel s jasnými dôkazmi, keď tí z ich radov, ktorí odmietli uveriť, povedali: „To je len čaro zjavné““ (Vznešený Korán, 5:110)

Verím, že Ježiš učil to, čo učili všetci jeho predchodcovia i prorok Muhammad po ňom, mier a požehnanie s nimi oboma, vyzývajúc na cestu priamu, k viere v Jediného Boha:

Odmietli veriť tí, ktorí povedali: „Boh je Mesiáš, syn Márie.“ A Mesiáš pritom povedal: „Synovia Izraela, uctievajte Boha, môjho i vášho Pána.“ (Vznešený Korán, 5:72)
A večný život je v tom, aby spoznali Teba, Jediného pravého Boha, i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. (Biblia, Jn 17:3)  
Ježiš odpovedal: „Najdôležitejšie je toto: Počuj Izrael! Pán, náš Boh, je Jediný Pán" (Biblia, Mk 12:29) 
Ľudia Knihy, neprekračujte medze svojho náboženstva a nehovorte o Bohu iné než pravdu. Veď Mesiáš, Ježiš, syn Márie, je len poslom Božím a Jeho slovom, ktoré vrhol Márii a duchom od Neho. Verte teda v Boha a jeho poslov a nehovorte: „Traja“. Prestaňte, je to lepšie pre vás. Veď Boh je len jeden Boh.. (Vznešený Korán 5:171)

V isláme je Ježiš považovaný za jedného z piatich najvýznamnejších prorokov. Modlil sa k rovnakému Bohu ako sa dnes modlia muslimovia. Padal na tvár v Getskemanskej záhrade rovnakým spôsobom, ako to dodnes pri modlitbe robia muslimovia. Nejedol bravčové ako i muslimovia. Vyzýval k spravodlivému životu. Snažím sa nasledovať jeho príklad, tak ako nasledujem príklad ostatných prorokov, ktorí priniesli posolstvo o Bohu ostatným ľuďom.

Verím, že slová Ježiša o Jedinom Bohu boli pravdivé. Verím v to, že bol poslaný Jediným Bohom pre úlohu, ktorú výborne splnil. A dúfam v to, že sa s nim raz budem môcť stretnúť v raji, tak ako so všetkými ostatnými prorokmi vernými Bohu. :)

V prípade konštruktívnych otázok, či pripomienok neváhajte zanechať svoj komentár. Otázky budú zodpovedané v nasledujúcich blogových prípevkoch.

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
3
Poslať správu
Patrím medzi slovenských muslimov a týmto blogom sa vám pokúsim: - priblížiť najdôležitejšie aspekty islámu, najrýchlejšie rastúceho náboženstva sveta, - objasniť mýty, ktoré sa o isláme šíria - zodpovedať často kladené otázky, ktoré sa týkajú života muslimov. Ak máte nejaké nezodpovedané otázky, neváhajte sa na ne opýtať v komentároch. Možno ma tak inšpirujete k tvorbe ďalšieho blogového príspevku :) .

Chceš vedieť, keď Lenka Kravcová pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.