Objasnenie dôvodu, pre ktorý muslimovia nepijú alkohol

Je známe, že muslimovia nekonzumujú alkohol. Čo je už menej známe, je skutočnosť, že muslimovia sa snažia vyhýbať i alkoholu v jedlách (pralinky..), či kozmetike (parfémy..) a liečivách.

Dôvodom abstinencie od alkoholu je Božie nariadenie, ktoré sa dá rozviesť do 5 faktorov ovplyvňujúcich život človeka, ktoré uvádzam takmer na konci tohto článku.

Islám zakazuje konzumáciu všetkého, čo intoxikuje človeka. Rovnako ako je zakázané užívanie drog, je zakazané i užívanie alkoholu. Alkohol je zakázané konzumovať čo i len v malých množstvách, pretože prorok Muhammad, mier a požehnanie s ním, sa vyslovil, že: to, čo je zakázané ako intoxikant vo veľkom množstve, je zakázané i v množstve malom. Taktiež sa vyjadril na adresu liečiva, ktorého hlavnou zložkou bol alkohol, slovami: „To nie je liek, to je choroba" (Bulugh al-Maram, Kniha 10, Hadís 1291).  Z tohto dôvodu si muslimovia primárne volia liečivá bez obsahu alkoholu.

ZÁKAZ PRICHÁDZA POSTUPNE 

Zákaz konzumácie alkoholu nebol rázny. Prebiehal postupne. 

Najprv Prorok Muhammad, mier a požehnanie s ním, obdržal od Boha verš Koránu, ktorý hovorí o zákaze konzumácie alkoholu počas a pred modlitbou. Dôvodom tohto zákazu je skutočnosť, že muslim má pristupovať k modlitbe pripravený, očistený a alkohol ako intoxikant tomuto zabraňuje.  Keď si vezmete do úvahy skutočnosť, že muslimovia sa modlia 5-krát denne, tento zákaz skresal možnú konzumáciu alkoholu na minimum. 

„Vy, ktorí ste uverili, nepristupujte k modleniu, keď ste opití, až kým nebudete vedieť, čo hovoríte...“ (Vznešený Korán 4:43)

Okrem vyššie uvedeného koránskeho príkazu, existuje záznam o výroku Proroka Muhammada, mier a požehnanie s ním, v ktorom Prorok hovorí, že modlitba veriaceho, ktorý skonzumoval alkohol, nebude prijatá ďalších 40 dní jeho abstinencie (Nasa´i v Sunan – no. 5664).

Neskôr Boh posiela muslimom prísnejší zákaz a zároveň objasnenie: 

„Pýtajú sa ťa na opojné nápoje a na hazardné hry. Povedz: „V oboch spočíva veľký hriech ale i prospech pre ľudí. Hriech, ktorý v nich spočíva, je však väčší než prospech z nich“...azda budete premýšľať.“  (Vznešený Korán, 2: 219)

Ľudia časom začali vnímať rozdiel ich konzumácie a nekonzumácie alkoholu a začali si sami uvedomovať, že jeho konzumácia im nepridávala ani na zdraví ani na cti.  Keď Boh videl, že ľud je už pripravený, zoslal Prorokovi posledné verše týkajúce sa alkoholu, ktoré jeho konzumáciu zakazujú úplne: 

„Vy, ktorí ste uverili! Opojné nápoje, hazardné hry, modly a veštiace šípy sú nečistotou z diel satana, tak sa tomu vyhýbajte, azda tak prospejete. Satan chce medzi vami opojnými nápojmi a hazardnými hrami vyvolať nepriateľstvo a nenávisť a brániť vám spomínať si na Boha a modliť sa. Prestanete s tým už teda?“ (Vznešený Korán, 5: 90-91)

ČO JE NA ALKOHOLE VLASTNE ZLÉ?  

1. Z duchovného hľadiska alkohol narušuje stav očisty. Muslim nemôže pod jeho vplyvom (so zahmlenou mysľou) pristupovať k plneniu denných povinností modlitby. 

2. Alkohol je návykový. O tom asi netreba vela hovoriť. Existuje veľa centier na Slovensku, ktoré sa venujú odvykaniu od tejto závislosti a tiež terapiám rodín, ktoré závislosťou jej člena trpia.

3. Alkohol zakaľuje intelekt. Človek môže nesprávne vyhodnotiť situáciu, či nedokázať spravodlivo rozsúdiť medzi dobrým a zlým činom, čo môže viesť i ku kriminalite. Muslimská viera je založená na intelektuálnom, logickom myslení a dobrom úsudku.

4. Pitie alkoholu nie je dobrým vzorom pre deti. 

5. Alkohol spôsobuje postupné poškodenie mozgu. Človek časom viac zabúda a má pomalšie reakcie. Môže byť dôvodom neurologických porúch, či ich dokonca vyvolávať (napríklad jedným zo spúšťačov epilepsie je práve alkohol).

POROVNANIE S BIBLIOU

Na záver pridávam citáty z judaizmu (Starý Zákon) a biblického Nového zákona (kresťanstvo), ktoré pojednávajú o stave opilosti: 

„Ty, ani tvoji synovia nesmiete piť víno či iný opojný nápoj, keď budete vchádzať do stanu stretávania, aby ste nezomreli. Toto je natrvalo platné ustanovenie pre vaše pokolenia." (Lev 10:9)
„Ako natrvalo posplietané tŕnie a ako opilci spití do nemoty, budú celkom spálení ako suché plevy." (Nah 1:10) 
„Dosť dlhý čas ste už robili podľa vôle pohanov: žili ste v neviazanosti, žiadostivostiach, v opíjaní sa vínom, v hýrení, pijatikách a nehanebnej modloslužbe." (1 Pt 4:3)
„..ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva." (1 Kor 6:10)

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
6
Poslať správu
Patrím medzi slovenských muslimov a týmto blogom sa vám pokúsim: - priblížiť najdôležitejšie aspekty islámu, najrýchlejšie rastúceho náboženstva sveta, - objasniť mýty, ktoré sa o isláme šíria - zodpovedať často kladené otázky, ktoré sa týkajú života muslimov. Ak máte nejaké nezodpovedané otázky, neváhajte sa na ne opýtať v komentároch. Možno ma tak inšpirujete k tvorbe ďalšieho blogového príspevku :) .

Chceš vedieť, keď Lenka Kravcová pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.