Môže byť muslim rasista?

Islám je univerzálna viera, určená pre všetkých ľudí bez ohľadu na farbu ich pleti, jazyk či národnosť. Aby sme sa vzájomne zbytočne neodsudzovali, Boh nám dáva poznanie o kráse našej rozličnosti.

Prostredníctvom Koránu hovorí k svojmu ľudu slovami odsudzujúcimi rasizmus či aroganciu k ľuďom iných národností, inej farby pleti či iného jazyka. 

Učí nás, že rozmanitosť života je znakom Božej majestátnosti a lekciou pre nás, aby sme sa naučili viac o vlastnej pokore a aby sme dokázali objavovať krásu v rozličnsti stvorenstva.

Pekným príkladom jednoty v našej vzájomnej rozdielnosti, je púť do Mekky, ktorá nám môže poskytnúť obraz rozmanitosti ľudstva zjednoteného v modlitbe.

ODKAZY Z KORÁNU

Boh pripomína ľuďom dobrej vôle, žijúcim na celom svete, v akej úžasnej rôznorodosti utváral náš svet a s ním i nás ako ľudské bytosti: - v rôznych farbách, jazykoch, národnostiach:

„Nevidel si, že Boh zoslal dole z neba vodu, ktorou sme dali vyjsť von plodom rôznych farieb! A na horách sú pruhy biele a červené, pruhy rôznych farieb a silno čierne. Ľudí a toho, čo chodí po zemi a dobytok tiež v rôznych farbách stvoril. Z radov tých, ktorí sú Bohu odovzdaní, sa Ho obávajú najmä tí, ktorí poznanie majú. Boh je mocný a odpúšťajúci.“ (Vznešený Korán 35:27-28)
„K Jeho znameniam patrí stvorenie nebies a zeme a rozličnosť vašich jazykov a farieb. V tom sú veru znamenia pre tých, ktorí majú poznanie.“ (Vznešený Korán 30:22)
„A v tom, čo pre vás stvoril na zemi v rôznych farbách, v tom je veru znamenie ľuďom, ktorí sa poučia.“ (Vznešený Korán 16:13)
„Ľudia! My sme vás stvorili z jedinca mužského pohlavia a jedinca ženského pohlavia a učinili sme vás národmi a kmeňmi, aby ste sa spoznávali. Najvznešenejší z vás u Boha je ten najbohabojnejší. Boh všetko vie a je všeznalý.“ (Vznešený Korán 49:13)

Majme sa teda vzájomne v láske, bez ohľadu na rozdielnu farbu našej pleti, bez ohľadu na rozdielnu nárovnosť či jazyk. Všetci sme dielom Božích rúk a všetci sa raz k Nemu navrátime. Snažme sa žiť vo vzťahu k Bohu i k blížnym tak, aby sme sa raz nemuseli hanbiť za svoje skutky. Boh vie, prečo nás stvoril odlišných. Je len na nás samých, aby sme tento dôvod sami objavili.

„Každému z vás sme učinili zákony a cestu svoju. A keby bol Boh chcel, bol by vás učinil jedným spoločenstvom, ale neurobil tak, aby vás skúške podrobil v tom, čo vám dal. Predbiehajte sa preto v konaní dobrých vecí. K Bohu sa vrátite všetci a vtedy vám oznámi to, o čom ste sa sporili.“ (Vznešený Korán, 5:48)

Na záver pridávam pieseň, ktorá hovorí sama za seba :)

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
2
Poslať správu
Patrím medzi slovenských muslimov a týmto blogom sa vám pokúsim: - priblížiť najdôležitejšie aspekty islámu, najrýchlejšie rastúceho náboženstva sveta, - objasniť mýty, ktoré sa o isláme šíria - zodpovedať často kladené otázky, ktoré sa týkajú života muslimov. Ak máte nejaké nezodpovedané otázky, neváhajte sa na ne opýtať v komentároch. Možno ma tak inšpirujete k tvorbe ďalšieho blogového príspevku :) .

Chceš vedieť, keď Lenka Kravcová pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.