Sexuálna výchova na slovenských školách je stále tabu

Sexuálna výchova je na našich školách stále nedostatočná. Sama o sebe vlastne ani neexistuje.

V určitej forme je však súčasťou iných predmetov - biológie, etickej výchovy alebo občianskej náuky. Tematika je zakomponovaná v predmete Výchova k manželstvu a rodičovstvu, no tento predmet poskytuje len malé množstvo škôl.

Štátny vzdelávací program je v kompetencii MŠVVaŠ SR a to vzdelanie o sexuálnom správaní na školách považuje za dostatočné.

Túto úlohu teda štát prenecháva rodičom, u ktorých by v ideálnom svete rozhovor s deťmi o sexuálnom živote mal byť samozrejmosťou. Ale nie je. Nie všetci majú možnosť viesť takýto druh rozhovoru so svojimi rodičmi, či už z náboženských alebo iných dôvodov. Nemal by mať i takýto človek prístup k vzdelaniu o tejto téme?

Ak sa deti nedozvedia tieto informácie od rodičov alebo učiteľov, nájdu si ich samé. V súčasnosti hlavne na internete, kde človek, ktorý nemá reálny základ, nevie rozoznať, čo je pravda a čo nie. Častokrát teda žije v omyle a nevedomosti. Deti by mali mať právo dozvedieť sa o tejto problematike z relevantného zdroja.

Sexuálna výchova však nie je iba o učení sa poznatkov o sexuálnom živote, no súčasťou sú i témy spojené s emóciami, vzťahmi, či úctou k svojmu telu.

Školy by tak mohli hrať dôležitú úlohu v živote mladých ľudí a pomôcť im vybudovať správny vzťah k sexuálnemu životu.

Spoločnosť je rozdelená na dva tábory - tí, ktorí sú za a tí, ktorí sú proti. Na jednej strane sú liberálnejšie zmýšľajúci jedinci, na druhej veriaci ľudia, uznávajúci určité hodnoty.

Sex je niečo, o čom sa nahlas nehovorí a väčšina rodičov sa pred deťmi tvári, že to neexistuje.

To, že rodičia nie sú sexuálne aktívni, neznamená, že také budú aj ich deti. Je dôležité, aby dospievajúci získali všetky potrebné informácie, a potom sa sami rozhodli. Náboženstvo ani iné hodnoty nemôžu byť dôvodom upierania možnosti vzdelávania sa v tejto oblasti.

Vedecké štúdie publikované the Journal of Adolescent Health ukázali, že vďaka sexuálnej výchove sa študenti cítia viac informovaní, robia bezpečnejšie rozhodnutia, čo má za následok menej neplánovaných tehotenstiev a vyššiu ochranu pred sexuálne prenosnými chorobami.

Vo väčšine prípadov študenti, ktorí absolvujú sexuálnu výchovu na školách, majú pohlavný styk neskôr než tí, ktorí sexuálnu výchovu nemali.

Sexuálna výchova mladých k sexu nepodnecuje.

Sex je prirodzenou súčasťou nášho života a dochádza k nemu so sexuálnou výchovou, či bez nej. To, že sa nebude hovoriť o sexe neznamená, že zmizne a prestane existovať.

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
19
Poslať správu
Študujem marketingovú komunikáciu. Písaniu sa venujem už od základnej školy, kde som aktívne tvorila obsah pre školský časopis, rovnako tomu bolo aj na strednej škole. Okrem písania rada fotím, cestujem a milujem spoznávanie nových ľudí. Som zanietená do politického diania na Slovensku, ale i v zahraničí.

Chceš vedieť, keď lindacerninova pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.