Sebeláska krok po kroku k lepšímu životu

V našem životě je sebeláska naprosto tím nejdůležitějším aspektem, který určuje jakou máme kvalitu života, ale i jak jsme spokojení a šťastní v životě.

Co je to sebeláska a jak se projevuje?

Sebeláska označuje akt oceňování vlastního štěstí a pohody. Sebeláska je druh přijetí, které lze popsat jako bezpodmínečný pocit podpory a péče a jádro soucitu pro sebe. Mohlo by to být také považováno za ochotu vyhovět osobním potřebám, umožnit nesoudící myšlení a vnímat sebe jako osobu, která si zaslouží a je hodná, štěstí, lásky, hojnosti a všech pozitivních aspektu života.

Ti, kteří považují za obtížné praktikovat sebelásku nebo mají překážky, které jim ztěžují soucit, nebo lásku k sobě, mohou považovat podporu terapeuta nebo jiného odborníka v oblasti duševního zdraví za přínosnou, protože prozkoumávají příčiny těchto obtíží a nacházejí řešení. 

PROČ JE SEBELÁSKA DŮLEŽITÁ?

Sebeláska je považována za důležitou součást sebeúcty, vlastní vnitřní hodnoty a celkové duševní pohody. Obecně je obtížné, ne-li nemožné, cítit bezpodmínečnou lásku, aniž by bylo nejprve možné milovat a přijímat sebe. Vědci objevili, že praxe sebelásky je spojena s množstvím výhod, jako je větší životní spokojenost, větší štěstí a větší duševní a mentální odolnost.

Ukázalo se, že lidé s vysokou mírou soucitu často dokážou překonat obtížné životní události, jako je rozvoj, snadněji než ti, kterým sebeláska a sebevědomí chybí. Schopnost znát své silné stránky a svou vnitřní hodnotu také byla spojena se zlepšenými schopnostmi řešit problémy a sníženou prokrastinací, protože může jednotlivcům pomoci rozpoznat účinky negativních návyků a chování (jako je prokrastinace), aniž by to vedlo k příliš negativnímu vzorci myšlenek.

Riziko rozvoje problémů duševního zdraví, jako je deprese, úzkost a perfekcionismus, lze také snížit praktikováním sebelásky. Tato praxe může také zvýšit něčí optimismus a může být nápomocná při snižování stresu, zejména s ohledem na různé životní výzvy.

Sebeláska může také vést ke zlepšení kvality vztahu. Zkušenost, že osoba by měla praktikovat sebelásku před pokusem o pronásledování lásky k druhým je ta, kterou mnozí přijímají a výzkum ukázal, že praktikování sebelásky a soucitu se pravděpodobně zlepší v souvislosti s mezilidské vztahy. Lidé, kteří mají soucit a praktikují sebelásku, obvykle hlásí, že jsou ve svých vztazích šťastnější a autentičtější a proto mohou být lépe schopni prosadit své potřeby a názory.

MŮŽE BÝT SEBELÁSKA ŠPATNOU VĚCÍ?

V tomto kontextu lze říci , že sebeláska se liší od narcismu, nebo sobeckosti, protože sebeláska je z velké části považována za pozitivní nejen pro sebe, ale i druhé. Sebeláska je obecně prospěšná pro štěstí a pohodu a všem, kteří jsou povzbuzováni k praktikování sebelásky, s větší pravděpodobností dosáhnou a zažijí úspěch. Zatímco narcismus může být někdy označován jako něco připomínajícího sebelásku, ale narcismus může být přesněji popsán jako nadměrný vlastní zájem, kombinovaný s obecným ignorováním druhých a nedostatkemempatie.

Nadměrná sebeláska může vést k sebestřednosti. Vysoká úroveň nízkého sebevědomí, které může být usnadněno prázdnými chválemi dobře míněných rodičů, učitelů nebo jiných pečovatelů během dětství, může vést jednotlivce, zejména adolescenty, k rozvoji zvláštností narcismu. Výzkum také ukázal, že nafoukanost a nedostatek sebeúcty, která může být spojena s nadměrným sebevědomím, je často spojena s cynismem, nedostatečnou motivací , verbální obranou a v některých případech i agresí.  

SEBELÁSKA JAKO TERAPIE

Určité zkreslené myšlenkové procesy mohou ztížit praxi sebelásky. Někteří lidé se mohou domnívat, že nejsou hodni lásky kvůli nedostatku úspěchu ve svém zvoleném oboru například, nebo kvůli určitým osobním charakteristikám, které vnímají jako negativní nebo chybné. Problémy se vztahem nebo přátelstvím mohou také vést k pocitu, že by nikdy nemohli zažít blízké přátelství nebo lásku, což může přispět ke spirálovitým negativním myšlenkám, které mohou mít také negativní vliv na schopnost milovat sebe. Kognitivní a krátké terapie se často osvědčují, protože se zaměřují na nápravu těchto myšlenek, aby zlepšily svou schopnost milovat se a rozvíjet větší soucit.

Rané zkušenosti, jako je trauma, opuštění, nebo zanedbávání, mohou také způsobit, že se lidé cítí, jako by nebyli hodni lásky. Terapie může lidem pomoci odhalit jakékoli možné důvody, pro které může být obtížné praktikovat sebelásku. V terapii se lidé, kteří hledají řešení svých problému, mohou lépe porozumět způsobům, které na ně stále působí dřívější zkušenosti a za pomoci terapeuta mohou být schopni překonat minulá trauma a jakékoli pocity sebepoškození.

Terapie může také poskytnout prostor, kde se člověk cítí milován a přijímán. CESTA SEBELÁSKY tě povede krok za krokem k vnitřní transformaci a změně tvého života. Naučíš se jak uzdravit své traumata, minulost, odpustit a uzdravit svůj vztah k sobě i sovu minulost. Zvýšíš své sebevědomí, zlepší se kvalita tvých vztahu i celého tvého života. Naučíš se správně a efektivně pracovat se svou mysli i emocemi a mnoho dalšího.

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
9
Poslať správu

Chceš vedieť, keď seberozvoj1 pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.