Môže byť krása prediktorom úspechu?

Často sa hovorí, že krásni ľudia to majú v živote ľahšie. Môže byť krása prediktorom úspechu, šťastia v láske alebo bohatstva?

V prvom rade treba povedať, že náš mozog  veľmi intenzívne reaguje na krásu a symetriu. Bolo zistené, že krása aktivuje centrá odmeny v našom mozgu (mezokortikolimbický okruh), ktoré v nás vzbudzujú príjemné emócie. Tie isté centrá  mozgu sa aktivujú keď zjeme niečo veľmi chutné alebo sladké, keď sme zamilovaní, alebo vyhrávame v kasíne. Mozog zároveň reflexívne spája vnímanú krásu s pozitívnymi atribútmi ako dobro, kompetencia, šťastie, fyzické zdravie, úspech, inteligencia alebo dôveryhodnosť.

Vlastnosti spájané s fyzickou atraktívnosťou tváre a tela majú veľký vplyv aj na pracovné príležitosti - výskumy ukazujú, že atraktívnejší ľudia sú častejšie a jednoduhžie prijímaní do zamestnania (Furnham, 2005). Rozhodnutie o prijatí sa uskutočňuje približne po 4 minútach pracovného pohovoru - je teda z veľkej časti založené na sympatiách k danému kandidátovi a s veľkou pravdepodobnosťou aj na vizuálnom dojme. Vplyv krásy sa prejavuje aj v školskom a rodinnom prostredí -  učitelia a dokonca aj rodičia, venujú viac pozornosti atraktívnejším deťom (Hurbanová, 2021). Vnímanie fyzickej krásy ovplyvňuje aj rozhodnutia vo voľbách - politický kandidáti s prijemným vzhľadom majú vyššie šance uspieť (Efran & Patterson, 1974) a tento efekt sa prejavil aj v simulovaných súdnych konaniach, pri ktorých rozhodovala porota a navrhla miernejšie tresty atraktívnejším obvineným (Efran, 1974). Podľa výskumu kolegov Halforda a Hung-Chia Hsu  z Wisconsinskej univerzity, dokonca hodnota akcií na burze koreluje s atraktívnosťou CEO spoločnosti.  

Fyzická krása a jej atribúty sú tiež spájané s  našou schopnosťou byť pre iných sexuálne príťažlivý.  Ako sme už naznačili, jedným z kľúčových elementov krásy je symetria. Grammer a Thornhill (1994) v experimentálnej štúdii, v ktorej pozmeňovali fotografie ľudských tvárí,  zistili, že symetrické črty tváre pozitívne vplývajú na hodnotenie atraktivity subjektu a sexuálneho výberu. Teória „dobrých génov“ hovorí, že krása a fyzické charakteristiky jedinca sú akýmsi vizuálnym biomarkerom „kvality“ ľudského genómu, pretože tieto charakteristiky sú indikátorom zdravia potenciálneho partnera a znamenajú väčšiu pravdepodobnosť reprodukčného úspechu (Ray, 2013).

Výskumy ukazujú, že sú to práve muži, ktorí kladú väčší dôraz na ženskú krásu a fyzickú príťažlivosť. Tá sa prejavuje napr. v indexe telesnej hmotnosti  (BMI), v pomere obvodu pása a bokov a v symetrických črtách tváre. Markerom krásy sú pre mužov aj  plné pery, malý nos, hladká pokožka, svetlé oči, biele zuby, dlhé vlasy a veľké prsia (Furnham, Tan, McManus, 1997; Fisher, 2009).  Ženy preferujú masívne črty tváre (vysoké lícne kosti, silné čeľuste, bradu a veľký nos)  a považujú ich za atraktívnejšie, pretože sú indikátorom vysokej hladiny testosterónu (Ray, 2013), tieto preferencie sa ale môžu meniť v priebehu menštruačného cyklu ženy (Gangestad, 2004). Výskumy naznačujú pozitívnu asociáciu medzi fyzickou krásou, erotickou príťažlivosťou  a romantickou vášňou (Sangrador & Yela, 2000).  Podľa výskumu uskutočneného na Slovensku na vzorke 147 participantov, fyzická atraktivita partnera vysvetľuje až 27% variancie vášnivej lásky a bol medzi nimi preukázaný silný vzťah (Klanduchová, 2020).

Tie isté oblasti mozgu, ktoré reagujú na krásu ľudí, sú zodpovedné za vnímanie krásy v umení a architektúre. V percepcii umeleckých diel, ale zohráva úlohu kognitívna zložka, zatiaľ čo pri vnímaní krásy a atraktivity človeka sa do popredia dostávajú viac naše vrodené inštinkty (Redies, Hasenstein, Denzler, 2007).

www.akademiapsychologie.sk

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
1
Poslať správu
Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania zastrešuje programy z rôznych oblastí psychológie a vzdelávania. Našou víziou a poslaním je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie, prinášať najnovšie poznatky z oblasti starostlivosti o duševné zdravie a poskytovať kontinuálne vzdelávanie v oblasti psychológie, spoločenských vied, rozvoja osobnosti a wellbeing.

Chceš vedieť, keď Akadémia psychológie pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.