Sedem vlastností lídra

V priebehu dejín sa urobilo viac ako tritisíc štúdií zameraných na určenie vlastností úspešných vodcov, najmä armádnych veliteľov, ktorí uspeli v marazme vojny, hoci zdanlivo ťahali za kratší koniec.

Zo štúdií vyplynulo okolo päťdesiat vlastností dôležitých pre vodcovstvo, sedem z nich vyčnieva ponad všetky ostatné. Dobrá správa je, že každú z nich si možno osvojiť nácvikom a upevňovaním.

1. VÍZIA: TÁ NAJDOLEŽITEJŠIA VLASTNOSŤ LÍDRA

Vodcovia majú víziu. Vidia do budúcnosti. Majú jasnú a vzrušujúcu predstavu o tom, kam kráčajú a čo sa snažia dosiahnuť. Táto vlastnosť ich odlišuje od ostatných manažérov. Mať jasnú víziu robí človeka jedinečným.

Práve vízia robí z nadriadeného manažéra lídra zmien. Manažér vykonáva úlohu, skutočný líder preniká do citov svojich ľudí.

V obdobiach rýchlych zmien a turbulencií je fajn, ak si človek občas vyberie time out. Zastaví čas. Spraví krok späť. Tento čas využije na to, aby ste sa ponorili do seba, zistili, kto ste, kam kráčate, akú budúcnosť si pre seba a svoju spoločnosť predstavujete.

V knihe Konkurencia budúcnosti (Competing for the Future) zdôrazňujú autori Gary Hamel a V.K. Prahalad dôležitosť budúceho zámeru pre obchodný úspech. Vysvetľujú, že čím jasnejšia je vaša predstava želanej budúcnosti, tým ľahšie prijímate aktuálne rozhodnutia, ktoré vás k nej povedú.

Ako líder v časoch rýchlych zmien si potrebujete zachovať chladnú hlavu a rovnováhu, a preto musíte neprestajne klásť nasledovné otázky: "Čo sa snažíme dosiahnuť? a "Ako sa to snažíme dosiahnuť?"

Hráte hru podľa vlastných pravidiel a nedáte sa unášať nečakanými zvratmi a ťažkosťami. Tento stav sa dosahuje tak, že si vytvoríte jasnú predstavu seba a spoločnosti, v ktorej pôsobíte, a potom do nej zasvätíte spolupracujúcich, ktorí do vás vkladajú dôveru.

Rozvoj vízie

Začnite hodnotami. Aké sú nosné princípy, za ktorými si stojíte? Aké sú hlavné hodnoty a predstavy, ktoré sú vaším hnacím motorom? Aké sú hodnoty vinúce sa ako niť všetkými činnosťami spoločnosti?

Rozdiel medzi lídrom a ostatnými ľuďmi spočíva v jasnosti predstáv a konzistencii predstáv, od ktorých neupustí za žiadnu cenu. Priemerní ľudia kolíšu v rebríčku svojich hodnôt, nemajú v nich jasno, prípadne sa ich ľahko vzdávajú, aby dosiahli krátkodobý cieľ.

Na základe svojich hodnôt si predstavte ideálnu budúcnosť svojho podniku.

Predstavte si, že máte toľko peňazí a času, koľko chcete, know-how a skúsenosti, ľudí a zdroje- všetko, čo potrebujete. Ako vyzerá vaša spoločnosť?

Ak sú vaše hodnoty a ideálna budúcnosť jasné, sformujte si posolstvo, ktoré sa spoločnosť snaží naplniť. Buďte pritom presní. "Naším posolstvom je ponúknuť tovar najvyššej kvality, čo povedie k dvadsať percentnému rastu predaja a zisku", takáto formulácia je lepšia než všeobecné "našou misiou je ponúkať úžasné produkty v duchu inovácie a súťaživosti".

Okrem misie by ste mali poznať pravý zmysel vašej spoločnosti, dôvod, pre ktorý jestvuje. Ako prispieva k blahu svojich klientov?

Zmysel je veľmi dôležitý, napovedá o tom, prečo ste v podnikaní. Ste presvedčení o jeho správnosti, a to vám pomôže vytrvať a obstáť v ťažkostiach. Motivuje vás, inšpiruje vašich ľudí k mimoriadnemu výkonu a húževnatosti.

Nietzsche povedal: "Človek znesie čokoľvek, ak má dostatočný dôvod prečo.

Toto prečo je citová zložka vodcovstva a definuje sa podľa toho, ako vy a vaša spoločnosť prispievate k životu a blahu svojich zákazníkov. Ako vaše produkty či služby zlepšujú ich život a prácu.

Lídri sú zameraní na cieľ. Stanovte si presné, merateľné ciele ich časové horizonty a čísla, ktoré potrebujete na to, aby ste sa z aktuálneho stavu posunuli k želateľnému stavu v budúcnosti.

V každom prípade je nesmierne dôležitá jasnosť.

Svojej spoločnosti najlepšie poslúžite tým, že v časoch rýchlych zmien a v konkurenčnom prostredí pomôžete ľuďom zachovať si pokoj, jasnú myseľ orientovanú na budúcnosť, zladenú s hodnotami, víziou, posolstvom, zmyslom a cieľmi. Tu sa začína skutočné vodcovstvo.

2. ODVAHA: JE ĎALŠIA VLASTNOSŤ, KTORÁ SPÁJA LÍDROV

"Odvaha sa právom považuje za jednu z najväčších cností, pretože od nej závisí všetko." (Winston Churchill)

Generál Douglas McArthur kedysi napísal: "V živote nejestvuje istota, len príležitosť."

Odvaha znamená, že ste ochotní riskovať, aby ste dosiahli svoj cieľ, hoci nik vám nezaručí, že uspejete. V biznise neexistuje istota, všetko, na čo sa podujmeme, skrýva nejaké riziko. Práve preto sa lídri vyznačujú odvahou riskovať.

Budúcnosť patrí odvážlivcom, nie tým, ktorí hľadajú istoty, a to je fakt. Sú to jedinci ochotní opustiť bezpečnú zónu a prijať riziko nevyhnutné na to, aby ich podnik prežil a prekvital v akejkoľvek ekonomickej situácii.

Odvaha je ochota iniciovať pohyb, a to bez záruk. Samuel Johnson napísal: "Nič by sa nikdy nepohlo, ak by sa najskôr prijali všetky námietky."

Čím viac informácií a názorov získate predtým, ako vykonáte dôležité rozhodnutie, tým viac vzrastie pravdepodobnosť, že sa rozhodnete správne. No prvok rizika sa vám nikdy nepodarí celkom eliminovať. Je tu vždy.

Chrabrosť je kľúčom k víťazstvu

Ferdinand Veľký bol známy tým, že pred každým útokom na nepriateľa, nech boli okolnosti akokoľvek nepriaznivé, volal: "Chrabrosť! Chrabrosť! Vždy len chrabrosť!"

Robert Green vo svojej knihe Zákony moci (Laws of Power) napísal: "Nikdy nestrácajte odvahu. Občas sa pre ňu dostanete do problémov, no chrabrosť vás z nich zároveň aj dostane."

Rozvíjanie odvahy a chrabrosti možno interpretovať tak, že vždy uvažujete v intenciách toho, čo sa dá podniknúť. Pestujete si čosi, čo sa nazýva "neochvejný útok". Napredujete za každých okolností.

Tým, že konáte bez obáv vo všetkých smeroch, máte na svojej strane strážnych anjelov. Čím ste aktívnejší, tým viac rastie vaša dôvera, a tým aj pravdepodobnosť správneho rozhodnutia v správnom čase, ktoré vedie k víťazstvu.

Vytrvalosť

Neoddeliteľnou súčasťou vytrvalosti je aj takzvaná trpezlivá odvaha; schopnosť zostať v prúde a nevzdať sa, hoci sa vám zdá, že nerobíte nejaký pokrok a všetko akoby svedčilo proti vám.

Po začatí veľkého útoku nastáva zákonite obdobie, keď sa veci spomalia, a navonok akoby sa nič nedialo - žiadne náznaky víťazstva ani prehry. V tomto medzičase niekedy ľudia strácajú odvahu, stiahnu sa, spätkujú, či, a to je ešte horšie, vzdorujú polovičato.

Líder oddaný veci však vytrvá, nevzdáva sa, pokračuje v určenom smere s neochvejnou vytrvalosťou a energiou.

Počas druhej svetovej vojny, v najtemnejších dňoch roku 1941, ministri vlády Winstona Churchilla nabádali svojho šéfa, aby uzavrel mier s Hitlerom. Churchill podobnú myšlienku ani len nepripustil. Vtedy predniesol slávnu reč so slovami, ktoré zasiahli každého: "Nikdy sa nevzdáme!"

Keď sa ho súkromne pýtali na to, kde vzal odvahu vzdorovať tvárou v tvár takej nepriazni, odvetil: "Ja totiž študujem dejiny. A dejiny nás učia, že ak vytrváte dostatočne dlho, vždy sa niečo udeje."

Tento rozhovor sa odohral v novembri roku 1941. Vzápätí, siedmeho decembra toho istého roku, bombardovali Japonci Pearl Harbor. O dva týždne vypovedal Hitler vojnu spojeným štátom, a tým sa táto hospodárska veľmoc zapojila do vojny po boku Anglicka a zmenila beh dejín.

Najväčšia výzva

Odvaha pri vedení sa najlepšie otestuje v kríze. Kríza je niečo, čomu sa líder v živote určite nevyhne, je to obdobie skúšky.

Vaša schopnosť zvládať krízy do značnej miery ovplyvňuje úspech či zlyhanie spoločnosti, ktorú riadite. Nezískate ju v školskej lavici, rozvíja sa, keď čelíte skutočnej kríze, situácii, keď sú v stávke vážne veci.

Rokmi som vypozoroval istú vlastnosť, ktorou sa vyznačujú všetci vodcovia čeliaci náhlemu obratu k horšiemu či nevítanej prekážke - a tou je zachovanie pokoja. Zhlboka sa nadýchnu a vedome pribrzdia. Skúsenosť ich naučila, že čím pokojnejší zostanú v kríze, tým lepšie sa im bude rozmýšľať, analyzovať a rozhodovať.

Kríza je skúškou vodcovstva. Počas nej dokážete sebe a okoliu, ako na tom v hĺbke duše naozaj ste.

Kľúčom je rozhodnúť sa vopred, že nech sa stane čokoľvek, zachováte si chladnú a pokojnú myseľ. Dopredu určíte, že hnev a rozčúlenie u vás nemajú miesto. Obstaráte si informácie, ktoré potrebujete, prijmete potrebné rozhodnutia a urobíte, čo treba. Ide o skutočný znak vodcovstva.

3. INTEGRITA: OBDIVUHODNÁ VLASTNOSŤ VEĽKÝCH V KAŽDEJ OBLASTI

Na schôdzach zaoberajúcich sa stratégiami a plánovaním vo veľkých i malých spoločnostiach sa všetci zhromaždení predstavitelia vždy zhodnú na tom, že najväčšou hodnotou spoločnosti je jej integrita; to som vypozoroval za roky skúseností. Všetci sú zajedno v tom, aká dôležitá je absolútna úprimnosť vo všetkom, čo podnikajú, a to navonok aj vo vnútri.

Pred niekoľkými rokmi som bol svedkom chvíle, keď sa prezident istej spoločnosti, jeden z najbohatších mužov USA, postavil a urobil vyhlásenie. Bezprostredne predtým sa prítomní predstavení zhodli na tom, že integrita je nosnou vlastnosťou ich spoločnosti. Povedal: "Zdá sa mi, že integrita ako taká nemá skutočnú hodnotu; jej hodnota spočíva v tom, že je zárukou všetkých ostatným hodnôt."

Bestseller Víťazí nikdy neklamú, napísal muž menom Jon Huntsman, človek, ktorý vybudoval chemickú firmu od nuly až po hodnotu 12 miliárd dolárov. V knihe napísal: "V hre zvanej biznis neexistujú morálne skratky ani v živote. Ľudia sa v zásade delia na tri typy: neúspešných, prechodne úspešných a tých, ktorí dosiahnu a udržia si úspech. Rozdiel medzi nimi je v charaktere."

Jadrom integrity je pravdivosť. Vyžaduje si, aby ste neprestajne vraveli pravdu, všetkým a za každých okolností. Pravdivosť je základným kameňom dôvery nevyhnutnej pre úspech každej firmy.

Steven Covey vraví, že na to, aby ste získali dôveru iných, musíte byť "dôveryhodný". Predstavte si, že všetko, čo urobíte či poviete, bude publikované v miestnych novinách. Za akúkoľvek cenu vravte len pravdu, klamstvo by totiž vyžiadalo oveľa vyššiu cenu. Jack Welch tvrdí, že nedostatok dôveryhodnosti dokáže zničiť akýkoľvek biznis. "Nedostatok dôveryhodnosti pôsobí blokujúco na dobré nápady, pohotovosť a na všetkých dobrých ľudí vkladajúcich do veci celé srdce. Je to zabijak."

Kľúčovou súčasťou dôveryhodnosti je dodržovanie sľubov. Sľubovať by ste mali obozretne, dokonca váhavo, no ak ste sa raz zaviazali, musíte sľub dodržať.

Priamym prejavom osobnej integrity je kvalita odvedenej práce. Osoba, ktorá je k sebe skutočne úprimná, sa neprestajne usiluje o čo najlepšiu kvalitu práce a služby svojim zákazníkom.

Zdá sa, že tie najlepšie spoločnosti, ktorých tovary a služby sú legendárne, majú zároveň pevné vnútorné etické normy.

Zákon reality

Jack Welch bol istý čas prezident spoločnosti General Electric; raz sa ho v rozhovore pre časopis Fortune pýtali na to, čo považuje za základné princípy vodcovstva. Odpovedal, že podľa jeho názoru je najdôležitejší takzvaný princíp reality. Welch ho definoval takto: "Vidieť svet taký, aký je, a nie taký, aký by sme si želali."

Bol známy tým, že na schôdzu, kde sa hľadalo riešenie nejakého problému, vchádzal so slovami: "Aká je realita?"

Princíp reality je praktickou aplikáciou hodnoty integrity. Vyžaduje si čestnosť a pravdivosť. Vzhľadom na reálnu situáciu si vyžaduje priamočiare konanie, založené na vyhodnotení faktov a nie dúfaní, želaniach a odhadoch.

Prijatie zodpovednosti

Lídri s integritou sú zodpovední. Prijímajú vlastnú zodpovednosť zameranú na dosiahnutie cieľov, ktorými ich poverili, pre ktoré boli najatí. Lídri majú neustále na pamäti "Som zodpovedný."

Neutiekajú sa k výhovorkám, keď sa im niečo nedarí, namiesto toho napredujú. Nezaoberajú sa tým, čo sa mohlo stať, ale zameriavajú sa na to, čo sa dá podniknúť v danej chvíli, aby sa problém vyriešil.

Lídri neobviňujú z vlastných chýb iných. Líder vie, kde ho tlačí topánka, že "the buck stops here".

4. POKORA: LÍDRI SÚ NATOĽKO SEBAISTÝ, ŽE DOKÁŽU OCENIŤ HODNOTU DRUHÝCH

Tí najlepší lídri sú silný a rozhodní, a zároveň pokorní. Pokora neznamená slabosť či neistotu, naopak, svedčí o sebaistote a schopnosti lídra odhadnúť hodnotu iných bez toho, aby sám nadobudol pocit ohrozenia. Je to ochota pripustiť, že aj ja sa niekedy mýlim, že nepoznám odpovede na všetky otázky. A tiež to, že prisúdim kredit tomu, komu patrí. Jim Collins píše, že najlepší lídri sa "dívajú do okna, nie do zrkadla, keď chcú vidieť úspech spoločnosti".

Pokora prináša výsledky. Larry Bossydy, bývalý predstaviteľ Honeywell a autor knihy Výkonnosť vysvetľuje, ako pokora napomáha efektívnemu vedeniu: "Čím lepšie držíte na uzde svoje ego, tým reálnejšie vidíte svoje problémy. Naučíte sa počúvať, pripustíte, že nepoznáte odpoveď na všetko. Pri získavaní informácií potrebných na dosiahnutie čo najlepších výsledkov vám nestojí v ceste pýcha. Nebráni vám podeliť sa o zásluhy. Umožňuje vám vidieť svoje chyby."

Bossydy pochopil rozdiel medzi pokorou a slabosťou na základe toho, čo mu vravievala mama: "Nejde o to, že o sebe premýšľaš znevažujúco, ide o to, že o sebe premýšľaš menej."

Zabudnite na vlastné ego a sústreďte sa na to, čo je dobré pre spoločnosť. Nedovoľte, aby prehnaný úsudok o vás samých stál v ceste hľadaniu správnych odpovedí a riešení problémov. Nemajte strach objaviť a využiť prednosti iných. Jack Welch vraví, že vždy chce mať okolo seba ľudí, ktorí sú bystrejší ako on.

Neverte, že pokora podkopáva vašu autoritu v očiach iných. Práve naopak. Bezhraničná arogancia nevzbudzuje dôveru, ale sebavedomá pokora áno.

Bývalý starosta mesta New York Rudy Guiliani píše vo svojej knihe o vodcovstve toto: "Všetci lídri - riaditelia, tréneri, dokonca aj dočasní starostovia - dokážu prepadnúť myšlienke, že za svoje postavenie vďačia božej prozreteľnosti. Keď vás vyberú na vedúci post, nemyslite si, že si vás vyvolil Boh. Práve tu vstupuje do hry pokora. Aké mám slabiny? Ako ich vyvážim?

Neprestajný proces učenia sa

Pokorní lídri na sebe nepretržite pracujú, nikdy sa neprestávajú učiť. Neveria, že vedia všetko, čo sa vedieť dá a už sa nemajú čo učiť. Basketbalový tréner Pat Riley o tom povedal: "Ak sa nezlepšujete, tak sa zhoršujete."

Charles Jones, obchodník a hovorca, často vravieval: "O päť rokov budete ten istý človek, ako ste dnes, zmena tkvie len v ľuďoch, ktorých za ten čas stretnete a knihách, ktoré prečítate."

Učte sa od ľudí, s ktorými sa stretávate. Spolupracujte. Počúvajte toľko, koľko rozprávate.

A ako platí pre študentov, neváhajte otvoriť knihu a študovať. Zig Ziglar vraví: "Nie všetci, ktorí čítajú, vedú; ale všetci, ktorí vedú, čítajú".

Čítanie je cvičenie pre myseľ. Rozhodnite sa denne zahĺbiť na tridsať až šesťdesiat minút do literatúry z vášho odboru, toto úsilie zodpovedá jednej knihe za týždeň, päťdesiat ročne a päťsto knihám za desať rokov. Ak pravidelne študujete, aby ste si prehĺbili znalosti vo vašom odbore, skočíte o priečku vyššie a získate výhodu oproti tým, čo nemajú informácie.

5. HĽADIEŤ DOPREDU: LÍDRI SA VZYNAČUJÚ SCHOPNOSŤOU POZRIEŤ SA DO BUDÚCNOSTI A VIDIEŤ MOŽNOSTI

Vynikajúci lídri sú strategickí myslitelia. Majú schopnosť dívať sa dopredu, s určitou presnosťou odhadnúť, ktorým smerom sa uberá odvetvie a jeho trhy.

Majú schopnosť anticipovať trendy skôr než ich konkurenti. Neustále si kladú otázku: "Kam smeruje trh na základe toho, čo sa deje dnes? Kde by sme mohli byť o tri mesiace, šesť mesiacov, o rok, o dva?"

Konkurencia nepretržite rastie a prežijú len tí lídri a spoločnosti, ktorí dokážu presne odhadovať budúce trhy. Iba lídri s výhľadom získajú výhodu, ktorá sa naskytne.

Lídri sú výborní v tom, čo nazývam extrapolatórne myslenie. Na základe súčasti sú schopní predvídať, čo sa udeje v budúcnosti. Presne odhadujú dôsledky svojich krokov a zmien, ktoré sa dejú na súčasnom trhu.

Smerom vpred

Lídri aplikujú extrapolatórne myslenie a schopnosť predvídať vo všetkých oblastiach obchodu. Čo potrebujú vaši zákazníci, koľko sú za to ochotní dnes zaplatiť? Aké budú ich požiadavky na tovar a služby v budúcnosti na základe súčasných trendov? Aké zmeny sú podľa súčasných výsledkov potrebné, aby vaše budúce tovary a služby presne stretli s tým, čo budú zákazníci potrebovať?

Kľúčovým aspektom predvídavosti je odhadovanie krízy. Lídri sa dívajú pred seba a pýtajú sa: "Čo by prípadne mohlo ohroziť prežitie môjho podniku?"

O budúcnosti premýšľajú jasne. Predvídajú, čo sa môže stať. Sústreďujú sa na to, čo sa dnes pokúšajú dosiahnuť a rozmýšľajú o tom, čo by v budúcnosti mohlo skrížiť ich plány.

Len lídri myslia na budúcnosť. Je to jedna z ich zásadných úloh. Nik iný v organizácií nie je poverený tým, aby sa zameriaval na výhľady do budúcnosti. Čím presnejšie sú lídri schopní predvídať dôsledky rozhodnutí a zmeny na trhu, tým úspešnejšie bude ich podnikanie.

Aké sú tie najhoršie vyhliadky pre váš biznis v nasledujúcich mesiacoch či rokoch? Čo z nich by vaše podnikanie mohlo fatálne ohroziť? A čo by ste mohli spraviť dnes, aby ste sa vyhli alternatívne prehry?

Čím viac informácií získate, š čím viac ľuďmi o nich budete hovoriť, tým jasnejšiu predstavu získate o budúcich podmienkach. Čím v nich máte jasnejšie, tým lepšie rozhodnutia prijmete, a tým lepšie sa ubránite možnej kríze a využijete ponúkané príležitosti.

Jeden z najlepších nástrojov, ktoré napomáhajú predvídať krízu a príležitosti, sa nazýva príprava scenára. Firmy čelia v dlhodobom meradle širokému spektru problémov, nevítaných prekvapení a pohrôm. Scenár vám pomôže zmapovať ich a pripraviť sa na budúcnosť. Vytvoríte tri či štyri podobné scenáre o tom, kde sa spoločnosť mohla nachádzať v horizonte 5, 10 a 20 rokov (roky závisia od toho, ako rýchlo sa veci hýbu v oblastiach, ktoré sa dotýkajú vášho podnikania). Každý z nich obsahuje veľa detailov: nielen opis produktovej škály, zákazníka a konkurencie, ale všetky faktory prostredia, ktoré sa môžu dotýkať firmy, napríklad nové legislatívne opatrenia. Keď máte scenár pripravený, môžete podnikať realistické a postupné kroky, ktoré ho naplnia. Je v scenári zahrnutá možnosť, že vás konkurent predbehne nižšou cenou? Ak áno, čo môžete urobiť, aby ste znížili súčasne náklady a zvýšili hodnotu svojich výrobkov?

Scenár vám pomôže vidieť možné hrozby ohrozujúce vitalitu spoločnosti. Pripravte si krízový plán, ktorý s nimi počíta a navrhuje stratégiu riešenia.

6. ZACIELENIE: PRE LÍDROV JE NOSNÁ SCHOPNOSŤ ZAMERAŤ OSOBNÚ A SPOLOČENSKÚ ENERGIU A ZDROJE DO NAJDOLEŽITEJŠÍCH OBLASTÍ

Lídri sa vždy sústredia na potreby spoločnosti a situáciu. Mieria na výsledky, na to, čo musia sami dosiahnuť, k čomu inšpirovať iných, a čo má za cieľ spoločnosť. Sústreďujú sa na silné stránky spoločnosti, na to, čo je firma schopná svojim náročným zákazníkom a v konkurenčnom prostredí ponúknuť.

Vy ako lídri dávate povel, zabezpečujete, aby každý čo najlepšie využil čas, podal výkon, ktorý sa odrazí na výkone celej spoločnosti.

Jedným z prirodzených ľudských javov je tendencia k entropii, doma či v práci jedinec niekedy rozptyľuje energiu a venuje sa nepodstatným podružnostiam.

Už Goethe kedysi postrehol, že "tie podstatné veci nesmú byť vydané na milosť nepodstatným."

Úlohou lídra je pomôcť firme každému, aby sa zameral na to, čo najviac prispeje k jej rastu, koncentrovať pozornosť ako svetelný lúč tam, kde je potrebný. On či ona je pritom príkladom ostatným. Ak chcete, aby tak činilo okolie, musíte im ísť sami neochvejne príkladom.

Ako rozpoznám tie najpodstatnejšie činnosti? Odpoveď tkvie v samej podstate vašej úlohy a v podstate spoločnosti, v ktorej pôsobíte.

Začnite od osobnej podstaty; v čom mimoriadne vynikáte? Ktoré s vašich schopností a zručností vás priviedli tam, kde práve ste? Čo viete robiť skutočne len vy, a robiť to tak, že je to na prospech spoločnosti?

Aká je kľúčová podstata vašej spoločnosti? V čom vyniká medzi ostatnými? V čom je lepšia ako konkurencia? V čom ju považujete za jedinečnú v oblasti? Ako tieto oblasti môžu v budúcnosti vyvinúť?

Aké sú vaše najúspešnejšie tovary a služby? Kto sú vaši najlepší a najproduktívnejší ľudia? Ktoré trhy sú pre vás najpodstatnejšie a ktorých zákazníkov si najviac ceníte?

Zameranie na budúcnosť

Lídri sú neochvejne zameraní na riešenie problémov, nie hľadanie vinníkov. Neprestajne myslia na riešenie. Rozmýšľajú o tom, čo možno podniknúť okamžite, aby sa situácia vyriešila, a nie o tom, kto či čo spôsobilo daný problém.

Lídri myslia na budúcnosť, na príležitosti a skutky zajtrajška, nie na problémy a ťažkosti včerajška.

Nesťažujú sa a nekritizujú. Ostávajú pozitívne naladení a zameraní na cieľ a ciele spoločnosti.

Pre pokoj a jasnú myseľ je dôležité to, že človek ani na moment nestráca čas tým, aby sa starostil či hneval na niečo, čo nedokáže zmeniť. A minulosť väčšinou zmeniť nejde. Ak sa niečo udialo, ak sa mlieko rozlialo, nič sa na tomto fakte nezmení.

Vzácna energia mysle a citov preto ostáva naladená na to, čo sa spraviť dá, čo môžu urobiť iný, ako sa so situáciou konštruktívne popasovať, a ako ju vyriešiť dnes.

Protipólom obáv je aktivita zameraná na cieľ. Ako líder sa pustíte do hľadania riešenia, myslíte na budúcnosť, a nestrácate čas planým dumaním o minulosti a o tom, čo sa nemalo stať.

7. SPOLUPRÁCA: SCHOPNOSŤ SPOLUPRACOVAŤ S INÝMI JE PRE DOBRÉHO LÍDRA NEVYHNUTNÁ

Úspech závisí od toho, ako dokážete motivovať ľudí k práci a k podaniu najlepšieho výkonu. Teraz len pripomeňme to, že líder dokáže v ľuďoch naštartovať vnútornú motiváciu k práci.

V tomto prípade platí pravidlo 80/20 - dvadsať percent ľudí prispieva osemdesiatimi percentami k výsledku. Podstatná je schopnosť vybrať si práve tých dvadsať a dennodenne s nimi pracovať.

Spoluprácu si zabezpečíte tak, že sa rozhodnete vychádzať s každou kľúčovou osobou dobre, a to v každej situácii. Keď príde na konkrétnu úlohu, vždy si môžete vybrať : spravíte ju sám alebo niekoho zaangažujete? Ako sa rozhodnete?

Stávate sa tým, na čo myslíte

Jedným z najdôležitejších odhalení, ktoré sa vinú každým náboženstvom, psychológiou aj filozofiou je: To, na čo neustále myslíte, sa stáva pravdou.

Lídri myslia väčšinu času na vlastnosti vodcovstva a na to, ako ich aplikovať v dennom živote.

Lídri majú jasnú predstavu, kam kráčajú, a túto predstavu odovzdávajú okoliu.

Majú odvahu riskovať, vydať sa vpred, čeliť nebezpečenstvu bez záruky úspechu.

Lídri sú celiství. Konajú čestne a priamo. Vždy hovoria pravdu a vždy dodržia slovo.

Sú pokorní. Dosahujú výsledky tým, že využívajú silu a vedomosti spolupracovníkov. Dokážu počúvať, dokážu sa učiť.

Vidia do budúcnosti. Neustále sa dívajú vpred a odhadujú možný vývoj. Podnikajú opatrenia na to, čo je dôležité, svoj čas a zdroje, čas a zdroje spoločnosti využívajú na činnosti, ktoré prinesú výsledky.

Lídri spolupracujú s ostatnými. Iní si ich vážia a majú ich radi. Nepresadzujú sami seba, vychádzajú s kľúčovými spolupracovníkmi, sú presvedčení o tom, že najväčšou hodnotou sú ľudia. Najlepšie spoločnosti sa v týchto pohnutých časoch však v biznise zrejme neudržia.

Najväčším prínosom pre spoločnosť ste vtedy, ak ako líder prevezmete zodpovednosť za výsledky a odvážite sa vykročiť vpred.

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
2
Poslať správu

Chceš vedieť, keď dalibor.polomsky pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.