Autosugescia

Krok k bohatstvu

Prostriedok na ovplyvňovanie podvedomia

Autosugescia je termín, zahŕňajúci akúkoľvek sugesciu a stimuly, ktoré človek vedome vkladá do svojej mysle prostredníctvom piatich zmyslov. Inými slovami, autosugescia je ovplyvňovanie nášho vlastného Ja. Je to prostriedok komunikácie medzi tou časťou mysle, v ktorej dochádza k uvedomelému mysleniu, a podvedomím.

Dominantné myšlienky, ktorým človek dovolí zdržiavať sa vo svojom vedomí (nie je podstatné, či sú tieto myšlienky kladné alebo záporné), podľa princípu autosugescie samovoľne prenikajú do podvedomia a ovplyvňujú ho svojím obsahom.

Príroda stvorila človeka tak, že má prostredníctvom svojich piatich zmyslov absolútnu kontrolu nad "materiálom", ktorý sa dostáva do jeho podvedomia. Tým nechcem tvrdiť, že človek túto možnosť kontroly vždy naplno využíva. Vo veľkej väčšine prípadov ju nevyužíva vôbec, čo vysvetľuje, prečo toľko ľudí prežíva svoj život v chudobe.

Spomeňme si, čo bolo povedané o podvedomej mysli - že pripomína úrodný kúsok záhrady, kde sa rozbujnie burina, ak tam nie sú zasadené semienka iných rastlín. Autosugescia je prostriedok na ovplyvňovanie podvedomia jedinca, ktorý ho môže slobodne živiť myšlienkami tvorivej povahy, alebo naopak dovoliť, aby do bohatej záhrady jeho mysle prenikli deštruktívne myšlienky.

Predstavujte si, že držíte v rukách peniaze

Ak sa týmito pokynmi riadite, odovzdávate v duchu absolútnej viery predmet vašej túžby priamo svojmu podvedomiu. Neustálym opakovaním tejto procedúry si spontánne vytvárate myšlienkové návyky, ktoré budú napomáhať vášmu snaženiu premeniť túžbu na jej peňažný ekvivalent.

Majte preto pri opakovaní svojho vyhlásenia (s pomocou ktorého si máte vypestovať "zmysel pre peniaze") na pamäti, že obyčajné odriekanie slov neprinesie žiadny výsledok - musíte svoje slová nabiť emóciami. Vaše podvedomie to spozná a koná iba podľa myšlienok nabitých emóciami.

Tento detail je taký dôležitý, že stojí za to neustále si ho pripomínať. Väčšina tých, ktorí autosugesciu používajú neúspešne, uvedenú podmienku zjavne dostatočne nepochopili. Mechanické slová bez citu podvedomú myseľ neovplyvňujú. Ak sa nenaučíte prenikať do svojho podvedomia myšlienkami či slovami, ktoré sú emocionálne podfarbené a plné vášnivého presvedčenia, nedosiahnete nijaké viditeľné výsledky.

Nedajte sa odradiť, ak nedokážete ovládať a riadiť svoje emócie hneď na prvýkrát. Nezabúdajte, že existuje iba jedna cesta: niečo za niečo. Nemôžete podvádzať, aj keby ste chceli. Schopnosť ovplyvňovať svoju podvedomú myseľ získate, ak budete dodržiavať uvedené pokyny. Túto schopnosť nemôžete získať lacnejšie. Lenže sa musíte sami rozhodnúť, či vám stanovený cieľ stojí za námahu.

Vaša schopnosť úspešne využívať zákon autosugescie bude veľmi závisieť od toho, nakoľko sa dokážete sústrediť na určitú túžbu tak, až sa pre vás stane posadnutosťou.

Ako sa lepšie sústrediť

Ponúkam vám podnetné návrhy, ako účinne využiť sústredenie. Pri plnení prvého zo šiestich krokov, ktorý vám káže stanoviť si v duchu presnú sumu, po ktorej túžite, sústreďte všetky svoje myšlienky na danú sumu a fixujte na ňu svoju pozornosť so zatvorenými očami, až kým sa vám peniaze v predstavách nezhmotnia. Robte to aspoň raz denne. Keď budete toto cvičenie vykonávať, predstavujte si, že už peniaze skutočne máte.

Zopakujme si tento veľmi dôležitý poznatok: podvedomá myseľ prijme akýkoľvek príkaz, ktorý je podaný v duchu absolútnej viery, a podľa takéhoto príkazu potom jedná. Tieto príkazy treba stále znova opakovať, až kým ich podvedomie neakceptuje. Keď sa budete vyššie uvedenou zásadou riadiť, zvážte, ako by ste svoju podvedomú myseľ mohli v dobrom slova zmysle "oklamať" presvedčením, že stanovená suma peňazí čaká len na to, kedy si na ne uplatníte nárok, a že teda vaše podvedomie musí vymyslieť nejaký praktický plán na ich získanie.

Túto myšlienku si stále opakujte a uvidíte, že vaša myseľ naozaj dokáže vymyslieť, a aj vymyslí, praktický plán, ako vytúžené peniaze získať.

Nepredstavujte si, ako peniaze získate výmenou za poskytovanie služieb alebo predajom tovaru, ale hneď si začnite predstavovať, že ich už vlastníte. A pritom čakajte, kým vám vaše podvedomie "pošle" plán, ktorý potrebujete, a akonáhle tento plán budete mať, ihneď ho začnite realizovať. Pravdepodobne k vám tento plán príde v podobe "osvietenia", v podobe jasnej inšpirácie. Chovajte sa k tejto inšpirácii s úctou a riaďte sa podľa nej.

Nedbajte na "rozum", keď sa pustíte do vypracovávania vášho plánu, s pomocou ktorého si svoju túžbu zhmotníte. Vaše rozumové schopnosti mohli medzičasom zlenivieť, a keby ste boli odkázaní iba na ne, mohli by vás sklamať.

Keď si budete (so zatvorenými očami) predstavovať peniaze, ktoré chcete získať, predstavujte si, ako vykonávate službu alebo ponúkate tovar, ktorý hodláte poskytnúť na oplátku. Je to veľmi dôležité!

Stimulácia podvedomia

1. Uchýľte sa na nejaké pokojné miesto (najlepšie večer do postele), kde nebudete rušení, zatvorte oči a nahlas (tak, aby ste sa počuli) si odriekajte vaše písomné vyhlásenie o sume peňazí, po ktorej túžite, o tom, dokedy chcete peniaze získať a akými službami alebo tovarom chcete ich nadobudnutie splatiť. Súčasne si predstavujte, že príslušnú čiastku už vlastníte.

Príklad: Do prvého januára o päť rokov chcete mať 50 000 dolárov a hodláte za ne poskytnúť svoje osobné služby ako obchodný zástupca. Písomné vyhlásenie o vašom zámere by malo vyzerať asi takto:

"Do prvého januára roku 2012 budem vlastniť 50 000 dolárov, ktoré dovtedy získam.

Ako protihodnotu som pripravený poskytovať tie najefektívnejšie služby, akých som schopný, v najväčšej možnej kvantite a najlepšej možnej kvalite, a to pri ... (opíšte, čo chcete za vaše peniaze robiť).

Verím, že túto čiastku získam. Moja viera je také silná, že už teraz tie peniaze vidím. Cítim, ako sa ich dotýkam. Čakajú len na to, až príde ich čas, čo bude závisieť na službách, ktoré za ne ponúkam. Teraz už len čakám na plán, s pomocou ktorého uvedené peniaze získam, a až sa mi tento plán ujasní, budem podľa neho konať."

2. Tento program si opakujte každé ráno a večer, až kým jasne nevidíte vo svojej mysli peniaze, ktoré mienite získať.

3. Písomné vyhlásenie si umiestnite na také miesto, aby ste ho mali ráno aj večer pred očami, a čítajte si ho tesne pred spaním aj po prebudení, až kým sa ho nenaučíte naspamäť.

Keď budete plniť tieto pokyny, uvedomte si, že využívate zákon autosugescie, ktorým dávate príkazy svojmu podvedomiu. Majte tiež na pamäti, že vaše podvedomie sa bude riadiť iba takými pokynmi, ktoré sú emocionálne podfarbené a tlmočené s citom. Viera je najmocnejšou a najproduktívnejšou emóciou.

Tieto pokyny sa môžu zdať na prvý pohľad abstraktné. Nedajte sa tým zmiasť. Plňte ich bez ohľadu na to, aké abstraktné alebo hlúpe sa vám zdajú. Keď sa nimi budete riadiť, čoskoro sa pred vami otvoria úplne nové obzory.

Tajomstvo duševnej sily

Pre väčšinu ľudí je typické, že akékoľvek nové myšlienky prijímajú s určitou dávkou skepsy. Ak sa však budete riadiť tu uvedenými pokynmi, vaše pochybnosti čoskoro nahradí presvedčenie, ktoré následne vykryštalizuje do absolútnej viery.

Celý rad filozofov tvrdí, že človek je pánom svojho vlastného osudu, ale väčšina z nich nám nedokáže povedať, ako je to možné. Dôvod, prečo je človek pánom svojho osudu, a najmä stavu svojich financií, je podrobne vysvetlený v tejto kapitole. Človek môže pretvárať sám seba aj svoje okolie, pretože dokáže vplývať na svoje podvedomie.

Skutočné zhmotnenie túžby sa nezaobíde bez použitia autosugescie ako prostriedku, s pomocou ktorého môže človek preniknúť do svojho podvedomia a ovplyvňovať ho. Ostatné princípy sú potom skôr iba nástrojmi na uplatnenie autosugescie. Je užitočné, ak si budete stále uvedomovať, akú dôležitú úlohu hrá vo vašom snažení získať peniaze práve zákon autosugescie.

Ak budete do bodky plniť všetky uvedené pokyny, otvorí sa vám cesta k úplnému pochopeniu a dokonalému zvládnutiu princípov úspechu.

V každej nepriazni osudu, v každom neúspechu a súžení je zároveň počiatok možného budúceho úspechu.

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
2
Poslať správu

Chceš vedieť, keď dalibor.polomsky pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.