Dejiny výroby plastu a plastových výrobkov

Nielen ľudstvo, ale aj obaly a celkové balenie píše svoju históriu. Štandardným používaním často ani nepremýšľame nad tým, kde a odkiaľ sa vzali, či sa len tak zjavili, alebo ich niekto vynašiel.

Plasty tak ako aj ostatné materiály však nevznikli len tak zo dňa na deň, ale postupne sa zdokonaľovali, kým sa dostali do podoby v akej ich poznáme dnes. Zaraďujeme ich medzi najnovšie a najmodernejšie materiály, ktoré sa používajú na obaly a balenia. V minulosti ľudia používali všetky prírodné organické polyméry vo forme vosku a živice. Postupom času boli objavené plasty na základe chemicky modifikovaných prírodných polymérov. Názov je odvodený z gréckeho pôvodu slova ,,plassein“, čo znamená tvarovať.

Ako sa postupne zdokonaľovali?

– Začiatky ich používania sú zachytené v prvých zmienkach už v Starom zákone, kde je popísané používanie prírodných materiálov v podobe lepidiel alebo rôznych náterov. – Objavené boli v 19. storočí a najčastejšie sa využívali pre armádu. – r.1820 Charles Macintosh- vyrábal vodeodolné plášte pokryté ľahkou vrstvou gumy – r.1839 objavený proces vukanizácie, zlepšujúci vlastnosti gumy – r.1831 objavený styrén, ktorý bol r. 1933 zdokonalený a do podoby polystyrénu bol k dispozícii od roku 1950 – r.1835 vinylchlorid, ktorý zaručil vývoj gumárenského priemyslu. – Od r.1924 sa začali využívať polyetylénové fólie

Naozajstná éra plastov začala okolo roku 1930, objavením polyvinylchloridu, polyetylénu, polystyrénu a ďalších materiálov, ktoré používame dodnes. Záujem o plastové materiály ako náhradu za dovtedy využívané prírodné materiály sa rozmohol v začiatkoch druhej svetovej vojny. Tento nástup plastov na trh výrazne zmenil ceny za dovtedy používané prírodné materiály. Používanie plastov v rôznych odvetviach priemyslu sa neustále rozširuje. Používajú sa úplne všade. Rovnako ako každý iný druh materiálu však podliehajú rôznym zmenám, či už pozitívnym alebo negatívnym. Vplyvom vonkajších faktorov sa deformujú, starnú a strácajú svoje pôvodné vlastnosti, čím sa stávajú nepoužiteľnými. Aj preto sa na ich zdokonaľovaní neustále pracuje a vyvíjajú sa nové druhy, ktoré sú odolnejšie.

Na druhej strane stojí dnes často opakovaná ochrana životného prostredia, ktorá sa uberaním modernej doby dostáva do popredia. Preto je najmä na plasty a ich rozklad kladený obrovský tlak. Sú rozkladané ultrafialovým žiarením a pomalým rozpúšťaním vo vode, či je životné prostredie naozaj veľmi zaťažované. Aj z tohto dôvodu sa začali vyvíjať nové druhy plastov, s rôznymi prímesami na podporu rozkladu a jeho samotné urýchlenie. Rovnako je tu možnosť recyklácie a opätovného použitia.

A pre tieto vlastnosti a novú možnosti ich opätovného používania ich považujeme za materiály budúcnosti, ktoré píšu svoju vlastnú históriu.

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
6
Poslať správu

Chceš vedieť, keď Janka Prievozská pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.