Nezaradené

Najnovšie príspevky
Obžaloba človeka!
Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie! Inak povedané, dajte hmote, čo je hmotné a duchu, čo je duchovné.
Ako sa vyhnúť utrpeniu?
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej,...
Ako by vyzeral rozhovor s Ľudovítom Štúrom, keby žil v dnešnej dobe?
Ľudovít Štúr patrí medzi jednu z najväčších osobností slovenských národných dejín. Súhlasíš? Verím, že sa pri čítaní tohto rozhovoru aspoň...
Ľudstvo v tieni smrti
Smutný je pohľad na ľudstvo. Na jeho horúčkovitú honbu za množstvom nepodstatných vecí. Je to ako hmýrenie hmyzu.
Kresťanský národ konzumentov nečistoty
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných...
Pekný deň
Iste si každý z nás raz za čas vzdychne ” ten čas ale beží“........
Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?
Z času na čas na verejnosti silnejšie zarezonuje problematika sexuálnej výchovy na školách. Mnoho hlasov je za a mnoho proti, pričom...
Je uctievanie hostie modloslužbou?
Áno, a to vtedy, ak sa tvrdí, že v nej prebýva Boh osobne a z tohto dôvodu sa jej preukazujú božské pocty. Keď ľudia pred ňou kľačia,...
Dobro, ktoré bolí
Dobro! Čo je to vlastne dobro? Skutočné dobro? To ani zďaleka nie je napĺňanie nekonečných ľudských prianí, žiadostí a túžob.
360 > 180
26.12.2018 píšem ..